GeneralForsamling

 

Der afholdes ordinær generalforsamling senest 4 uger efter opstart af sæsonen. Indkaldelse udsendes via mail og nyhedsbrev til samtlige medlemmer og offentliggøres på vores hjemmeside senest 2 uger før.

 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling onsdag d. 26/4-2017


Tilstede fra bestyrelsen:

Anita Lophaven, Berit Meulengracht, Merete Meulengracht, Mette Meulengracht, Camilo Martinez, Louise Tommerup og Leif Sillemann .

Derudover 1 instruktør samt 9 medlemmer.

I alt 17 stemmeberettiget


1. Valg af dirigent.

Anita Lophaven blev valgt.

Anita Lophaven konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne.


2. Valg af stemmetællere.

Mette Meulengracht og Majbritt Sillemann blev valgt.


3. Valg af referant.

Leif Sillemann blev valgt


4. Formandens beretning.

Pt. ingen formand derfor fremlagde Anita et resume af sæsonen.

Beretningen blev godkendt.


5. Kassererens beretning.

Camilo Martinez gennemgik regnskabet. Kassebeholdning er pt. 61.000.kr

Kassererens beretning blev godkendt.


6. Indkomne forslag.

Bestyrelsen stiller forslag til følgende vedtægtsændringer:

Ændring af § 5. i vedtægterne. (Vedtægter omdelt)

Ændring af § 7. i vedtægterne. (Vedtægter omdelt)

Alle stemte for de foreslået vedtægtsændringer.


7. Valg af formand.

Linette Chanet Lenskjold blev nyvalgt til formand.

Chanet01@hotmail.dk. Mobil.31985946


8. Valg af bestyrelses medlemmer for 1 år.

Leif Sillemann blev genvalgt.

Mette Meulengracht, Louise Tommerup, Majbritt Sillemann, Lone Thillemann, Dina Hansen og Anitta Lebeck, blev alle nyvalgt.


9. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Merete Meulengracht og Nicolaj Hansen blev nyvalgt.


10. Valg af revisorer.

Birgitte Mortensen og Karin Schmidt blev genvalgt.


11. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

Conny Laustsen blev genvalgt.


14. EVT.

Vi har efterfølgende konstitueret os således:


Formand: Linette chanet Lenskjold.

Næstformand: Anita Lophaven.

Kasserer: Camilo Martinez.

Sekretær: Leif Sillemann.


Betyrelsesmedlem: Berit Meulengracht.

Betyrelsesmedlem: Mette Meulengracht.

Betyrelsesmedlem: Louise Tommerup.

Betyrelsesmedlem: Dina Hansen.

Betyrelsesmedlem: Anitta Lebeck.

Betyrelsesmedlem: Lone Thillemann.

Betyrelsesmedlem: Majbritt Sillemann.

Suppleant: Merete Meulengracht.

Suppleant: Nicolaj Hansen.


Medlems registrering: Mette Meulengracht.


Referent: Leif Sillemann