GeneralForsamling

 

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig bekendtgørelse. Generalforsamlingen afholdes senest ved udgangen af regnskabsårets (01.08 - 31.07) første kvartal.

 

Vedtægter Kan du læse her

 

 

Generalforsamling Afholdt søndag D. 23 okt. 2023

Referat fra GF kan læses herTidligere afholdt GF

2022

2021

2020

2019

2018

2017 September.

2017 April.

2017 Marts. (Ekstraordinær GF)

2016