GeneralForsamling

 

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig bekendtgørelse. Generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter sæson start. (efter sommerferie).  

 

Vedtægter Kan du læse her

 

 

Generalforsamling Afholdt søndag D. 27 sep 2020.

Referat fra GF kan læses herTidligere afholdt GF

2019

2018

2017 September.

2017 April.

2017 Marts. (Ekstraordinær GF)

2016