Kære gymnaster, dansere, parkour udøvere, forældre og alle andre.

Så nærmer vi os opstarten på vores sæson 2020/2021 og vi starter op fra på mandag den 31. august 2020.
Nedlukningen af Danmark ramte os alle også Slangerup gymnastikforening, og vi har alle krydset fingre for at vi kunne starte op normalt.

Desværre er situationen i DK at Covid19 stadig er her, så vi vil forholde os til sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Når I har læst dette brev, er det vores håb, at alle forstår, at det er alles ansvar at gymnastik-, danse-, og parkour timerne afvikles på den mest sikre måde.

Alle timer er på 50 minutter, da der skal være tid til at rengøre vores redskaber før, under og efter hver lektion. Følgende må I meget gerne tale med jeres børn om, så alle er klar over retningslinjerne.

• Indgang til Hal 3 er gennem hallen ad den lange gang, ind ved toiletterne og indgang til hallen gennem springeren og udgang er     mod tennisbanerne og uden om bygningen.
• Indgang til Lindegårdsskolens gymnastiksal er gennem omklædningsrummene og udgang er via skolen hovedindgang.
• Indgang til Rådhusets gymnastiksal er via omklædningsrummet og udgang gennem den lille gang.
• Indgang til og fra Raasigvang er ad samme dør, det ventende hold står ude og venter på at salen er hel tom inden I går ind.
• Alle skal komme omklædte. Dog må I gerne have overtøj og sko i salene.
• Der må ikke medbringes mad i salene. Drikkedunk skal medbringes. I må ikke dele med hinanden.
• Forældre må ikke stå og vente på gangen, da der skal være plads at næste hold kommer.
• Der skal vaskes og sprittes hænder ved ankomst. Forældre skal tage afsked med børnene ude på gangen ved toiletterne.
• Der må ikke benyttes redskaber eller rekvisitter uden instruktørens anvisning da unødig berøring kan føre til smitte.
• Ved brug af måtter på vores hold, skal disse sprittes af både før og efter brug, da der i ugens løb er andre der bruger måtterne.
• Alle undervisningstimerne er kortet af med 5 minutter i hver ende for at der er tid til at instruktørerne kan nå at rengøre redskaber.
• Der må kun være instruktører i redskabsrummet. Dvs. børnene må først hjælpe med redskaber når instruktøren har trukket redskaberne ud i salen.
• Der skal være 2 m mellem hver person når I står op, og 1 m mellem hver person når I sidder ned.
• Hvis I føler jer sløje eller på anden måde ikke er friske, skal I blive hjemme, dette gælder alle også instruktører og hjælpere. Ingen har adgang med Covid 19 eller symptomer på samme. Skulle det ske at en af jer eller jeres børn bliver smittet, vil vi gerne vide det, så vi kan give besked til resten af holdet, instruktører og hjælpere. Dette gælder også i tilfælde af at en af vores instruktører eller hjælpere bliver smittet. Vi har holdlister, som altid og kan på den måde give hurtig besked.
• Skal I have prøvetime er tilmelding et krav, så vi ved hvem der har været i hallen dvs. er du ikke tilmeldt en prøvetime eller tilmeldt holden kan du ikke deltager i undervisningen.
• Hvis I har været ude at rejse til et land som udenrigsministeriet klassificerer rødt eller orange, skal I blive hjemme fra træning i 14 dage.

Husk at tale med jeres børn om de pågældende regler, så de er godt forberedte. Det er vigtigt for os, at vi alle passer på hinanden og ikke er årsag til smitte med Covid 19. Vi glæder os til at ser jer alle til endnu en sæson.