Slangerup gymnastikforening er en stor aktiv forening, som lægger vægt på et samarbejde bygget på fælles ansvar, gensidig respekt og det frivillige foreningsarbejde under DGI.

 

 

Slangerup Gymnastikforenings værdier

 

Vi lægger vægt på

 • Et foreningsliv præget af en god omgangstone, tolerance og ligeværd både sportsligt og socialt.
 • At alle føler fornøjelse og glæde ved Slangerup Gymnastikforening og har mulighed for at udvikle sig uanset niveau.
 • At Slangerup Gymnastikforening til stadighed tilgodeser alle aldre i vores udbud af hold.
 • At følge med tiden og kunne tilbyde de nyeste ting til vores medlemmer.

 

Forventninger til bestyrelsen

At bestyrelsen

 • Består af personer, som har lyst til at yde en frivillig indsats for foreningen og uddelegerer opgaver, som kan løses af andre.
 • Består af stabile, visionære og initiativrige personer, som bakker op omkring instruktørernes ønsker og samtidig stiller krav til instruktørerne om f.eks. fornyelse og uddannelse/kurser under DGI.
 • Udviser initiativ til fælles møder og andre sociale aktiviteter for instruktører, hjælpere og bestyrelsen flere gange om året.
 • Tilstræber at arbejde for en struktur, som medfører overblik og fornuft i foreningens økonomi.

 

Forventninger til instruktørerne

At instruktørerne

 • Udviser ærlig, åben og tillidsfuld adfærd og samtidig er et forbillede for gymnasterne.
 • Er bevidste om, at de er Slangerup Gymnastikforenings ansigt ud af til og derfor løbende deltager aktivt i relevante kurser, som medfører, at de altid er velforberedte.
 • Yder en indsats for at udvikle og styrke sammenholdet såvel instruktørerne imellem som på holdene.
 • Deltager aktivt i de fælles arrangementer og møder, bestyrelsen inviterer til.
 • Har lysten og viljen til at uddanne og undervise hjælpeinstruktørerne, så de har lysten til selv at blive gode instruktører.
 • Deltager med deres hold til vores hjemmeopvisning og hjælper til på selve dagen.

 

Forventninger til hjælpeinstruktørerne

At hjælpeinstruktørerne

 • Møder til tiden, er aktive i timerne, har passende træningstøj på og samtidig er et forbillede for gymnasterne.
 • Er bevidste om, at de er Slangerup Gymnastikforenings ansigt ud af til og derfor løbende deltager aktivt i relevante kurser, som medfører, at de altid er velforberedte.
 • Deltager aktivt i de fælles arrangementer og møder, bestyrelsen inviterer til.
 • Deltager i hjemmeopvisningen på de hold, de er hjælpere og hjælper til på selve dagen.

 

Forventninger til medlemmer/forældre

At medlemmer / forældre

 • Deltager aktivt i foreningens arrangementer herunder forårets opvisninger.
 • Er loyale overfor foreningens værdier og holdninger.
 • Indgår i en positiv dialog med bestyrelsen og/eller instruktører til udvikling af foreningen og bidrager positivt til løsning af eventuelle problemer eller uoverensstemmelser.
 • Udviser vilje og engagement, og at det enkelte medlem bidrager til en positiv ånd i fællesskabet på holdet. Udviser ansvar overfor de lokaler og redskaber, foreningen stiller til rådighed.
Hold i dag

Instagram